Roel Twijnstra (1954)

 

Sinds 2018 speel ik in verschillende Zuid-Afrikaanse soaps en films . Ik ontving de Simon Sabela Award voor “ Best Supporting actor in Film” in 2020. In oktober 2023 kwam mijn nieuwste boek uit: “Camera acteren in Nederland”, bij uitgeverij it&fb in Amsterdam en remigreerde ik met mijn gezin van Zuid-Afrika terug naar Nederland en woon ik in Rotterdam.

Mijn carrière begon met regie-assistentschappen bij Lodewijk de Boer 1980 (BAAL), Peter Stein 1981 (Schaubühne Berlijn) en Peter Brook 1978 (Conference of the Birds, Avignon). Ik heb met name in het jeugd- en jongerentheater gewerkt als regisseur en auteur bij groepen als Theo Terra, Speeltheater Gent, Speeltheater Holland en Wijnand Stomp. In 1997 richtte ik Jeugdtheatergezelschap Het Waterhuis op dat vanaf 2000 het vaste jeugd- en jongerentheatergezelschap van Rotterdam was. Het fuseerde met Rotterdams LEF en Rotjong tot Theatergroep Siberia, dat in 2012 samen met MAX Theatergroep MAAS werd.

In de periode tussen 1980 en 2000 gaf ik regelmatig les aan de DDV Arnhem, DDV Amsterdam en de Academie voor Woord en Gebaar in Utrecht. Ik schreef meerdere boeken waarvan “Dramatiseren” (1985) wellicht het bekendst is. Mijn roman “Een Zulu op mijn bank” werd in 2012 in het Engels vertaald.

Ik had de mogelijkheid om Internationale coproducties te regisseren in o.a. Rusland (1997), USA (1999), Marokko (1998, 2000), Uganda (2002) en Zuid-Afrika (1997, 2003, 2005, 2007).

In 2012 emigreerde ik naar Zuid-Afrika, waar ik les gaf aan de drama/regie afdeling van UKZN in Durban. Ik regisseerde en acteerde in verschillende midden grote zaalproducties in Johannesburg, Bloemfontein, Kaapstad en op het National Arts Festival in Grahamstown, ook bij coproducties met Nederlandse groepen zoals Orkater (Masotes Dream 2016).

Van 2016 tot 2023 werkte ik als “Head-of-School” aan de Zuid-Afrikaanse Filmschool AFDA (Durban Campus). Ik ontwikkelde daar een drie jaar curriculum camera-acteren.

In 2019 werd ik benoemd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Wat ik doe

Showreel Roel Twijnstra

Actors-coach / Lecturer

Camera-acting,

Character preparation and

On-set coaching.

twist

dragon productions

sorana pictures

dut

afda south afrika

film school barendrecht

Stained glas TV

Books by Roel

Camera-acteren

Het is een goede tijd om een camera-acteur te zijn

Voor veel jonge acteurs is het een droom om gecast te worden in een film of serie die overal ter wereld gezien kan worden, want met de opkomst van streamingplatforms zijn het werkveld en de mogelijkheden voor acteurs enorm vergroot. Dit boek gaat over de scholing van de camera -acteur, het is gebaseerd op de praktijk van een aantal er varen en opkomende Nederlandse acteurs, regisseurs, agenten en andere specialisten. Hun ervaringen en vaardigheden zijn ver werkt tot een volledige module: een gids voor iedere (beginnende) tv-en filmacteur.

Theatre Directing in South Africa

Skills and Inspirations (Performing arts in South Africa Book 1)

“ Theatre directing in South Africa: Skills and inspirations” is a user-friendly introduction to the role of the theatre director and the concept of stage-craft presented in a way that is easy to understand for those who are stepping into the role of director for the first time, or those who feel that they need a refresher course and new inspirations. The book includes interviews with ten contemporary South African directors, exploring their journeys into theatre and how they came to find themselves in the director’s chair.
Interviewed South African directors include Prince Lamla, Neil Coppen, Zinzi Princess Mhlongo, Greg Homann, Paul Grootboom, Pusetso Thibedi, Lara Foot, Amy Jephta, Bheki Mkhwane and Brett Bailey.”

Theatre Production in South Africa

Skills and Inspirations (Performing Arts in South Africa Book 2)

“Theatre Production in South Africa: Skills and inspirations” is a user-friendly introduction to the role of the theatre producer, and explores the skills needed to bring a production from an idea to an audience. The book includes interviews with contemporary South African theatre producers, who tell of their own journey into producing, and give tips for emerging producers.
Interviewed South African producers include Nobulali Dlangazele, Warona Seane, Julian Seleke Moloto, Steven Stead, Kosie Smit and many more. The environment around the producers is also explored, including interviews with festival directors, funders, stage managers and publicist Bridget van Oerle.

Acting in South Africa

Skills and Inspirations (Performing Arts in South Africa Book 3)

“Acting in South Africa: Skills and inspirations” is a user-friendly introduction to acting for both stage and screen. The book includes interviews with actors, directors, coaches, agents and producers, who talk about their own experiences and share tips for making it as an actor in South Africa. Interviewed actors include Andrew Buckland, David Dennis, Dawn Thandeka King, Dr Jerry Mofokeng and many others who have made a name for themselves in television, film or on stage in South Africa and beyond. “

Een zulu op mijn bank

De mannen uit de sigarenbar hebben er zo hun eigen mening over: ‘Je hebt het niet door jongen. Ze streelt je ego. Wakker worden! Je kan de geschiedenis niet herschrijven.’ Maar zijn hart ligt allang in Zuid-Afrika, bij Zandile. Ze is een droom, een geschenk. Ze is verliefd en nieuwsgierig naar hem en zijn land. Ze komt mee naar Nederland en ook de kleine Thabo, haar zoon. Met z’n drietjes op de bank. Het leven is goed. De mannen in de sigarenbar hebben het nakijken. Verschillende denkwerelden? Onzin. Noodlot? Gewoon negeren. Je bent toch zeker baas over je leven!

Betekenis van drama

‘Luisteren we niet ademloos naar toespraken van twee moordenaars, te weten de heer en mevrouw Macbeth? En alsof dat nog niet genoeg is, betalen we daar veel geld voor en kleden we ons in fraaie kleren. We hebben een tehuis voor het kwaad gebouwd: het theater. We gaan om vermaakt te worden dat huis binnen en weten wat we kunnen verwachten. Slachtpartijen, monologen van bijna-patiënten, machtsspelen, zelfmoorden, onmogelijke liefdes, overspel, dood, jaloezie en een moeder die haar kinderen vermoordt.
Het lijkt wel: hoe erger en subliemer, hoe meer we ons vermaken.’

Een theatervoorstelling zendt talloze signalen uit: teksten, handelingen, beelden en muziek. Het geheel van tekens dat een publiek – bewust of onbewust – ontvangt, geeft aan een voorstelling haar betekenis.
Roel Twijnstra beschrijft in dit boek een methode waarmee de tekens op eenvoudige wijze onderscheiden kunnen worden. Een methode die het inzicht en daarmee het kijkgenot van de meer of minder ingewijde toeschouwer verhoogt.

Dramatiseren

Dramatiseren gaat over het maken van een theatervoorstelling, zonder een bestaande tekst met mensen die geen, weinig of veel ervaring met theater hebben. Enerzijds wordt het zeer subjectieve herkennings- en belevingsniveau van spelers en regisseur beschreven; anderzijds komen maatschappelijke structuren aan de orde, die bepalend zijn voor de situaties waarin mensen zich bevinden.
Het werkproces vraagt om vakkennis en inzicht: hoe spoor je een vitaal thema op, hoe maak je de premisse werkbaar, hoe benader je je acteurs, wat zijn de bestaande dramaturgie- en theatertheorieën en uit welke moet je putten, wanneer je op deze manier te werk gaat?
Deze, en soortgelijke vragen, worden op een overzichtelijke manier behandeld en toegelicht aan de hand van voorbeelden uit de praktijk.

Een Chinees op Goeree

Theater in het basisonderwijs wordt vaak gezien als een prettig uitstapje, vergelijkbaar met een schoolreisje. Aan het feit dat een theatervoorstelling allerlei raakvlakken kan hebben met de verschillende schoolvakken, wordt niet zelden voorbijgegaan.

Roel Twijnstra, artistiek leider van jeugdtheater Het Waterhuis, en Arno van Riet, dramaconsulent, beschrijven in Een Chinees op Goeree aan de hand van een aantal fictieve en non-fictieve situaties dat het ook anders kan.
Dit boek, bedoeld voor pabo-studenten en iedereen die in jeugdtheater is geïnteresseerd, geeft een groot aantal handvatten voor (toekomstige) leerkrachten basisonderwijs, om voorstellingen binnen een leersituatie een goede plaats te geven.